Номенклатура на органската хемија. 3а. Општи правила

Зоран Здравковски

Abstract


Правилата опишани во овој прилог се од општо значење при именување на типови и индивидуални соединенија. За да се добијат од IUPAC претпочитани имиња како и имињата
за општа употреба, мора тие строго да се почитуваат. Во овој дел ќе стане збор за следниве поими и нивна примена:


3.1. сврзувачки број
3.2. мултипликативни префикси
3.3. локанти


Keywords


nomenclature; organic chemistry

Full Text:

PDF

References


Nomenclature of Organic Chemistry: IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013, Henri A. Favre, Warren H. Powell, Eds, Royal Society of Chemistry, London, 2014.

З. Здравковски, Номенклатура на органската хемија. 1. Вовед и име претпочитано од IUPAC, Maced. J. Chem. Chem. Eng. 33 (2), 299–314 (2014).

З. Здравковски, Номенклатура на органската хемија. 2. Номенклатурани операции, Maced. J. Chem. Chem. Engin., 34(2), p. 399-410 (2015).

Номенклатура на органската хемија, Секции A, B и C, превод Б. Подолешов, М. Коруноски и З. Здравковски, МАНУ, Скопје, 1986.

З. Здравковски, К. Стојаноски, Номенклатура на органската хемија, според правилата на IUPAC, Гоцмар, Скопје, 1997.

З. Здравковски, К. Стојаноски, Номенклатура на органската хемија, според правилата на IUPAC, второ издание, ПМФ, Скопје, 2003.

Corrections to Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013, Henri A. Favre, Warren H. Powell, Eds,

http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bibliog/BBerrors.html

Extension of Rules A-1.1 and A-2.5 Concerning Numerical Terms Used in Organic Chemical Nomenclature (Recommendations 1986), Pure Appl. Chem., 58, 1693–1696 (1986).
DOI: http://dx.doi.org/10.20450/mjcce.2016.971

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Зоран Здравковски

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.