[1]
Здравковски, З. 2022. Годишен извештај за работењето на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 41, 1 (Jul. 2022).