[1]
Здравковски, З. 2014. Номенклатура на органската хемија - Препораки и имиња претпочитани од IUPAC 2013. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 33, 2 (Dec. 2014), 305–307. DOI:https://doi.org/10.20450/mjcce.2014.660.