(1)
Здравковски, З. Номенклатура на органската хемија 3б. Општи правила. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2017, 36, 181-192.