(1)
Здравковски, З. Годишно собрание на СХТМ 2018 година. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2018, 37, 101-103.