(1)
Stefova, M. Извештај од натпреварите по хемија за 2019/2020 учебна година. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2021, 39, 279-280.