(1)
Здравковски, З. Посета на нобеловецот Дан Шехтман на Македонија. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2023, 42, 135-137.