(1)
Стефова, М. Извештај од натпреварите по хемија за 2022/23 учебна година. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2023, 42.