(1)
Здравковски, З. Номенклатура на органската хемија - Препораки и имиња претпочитани од IUPAC 2013. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2014, 33, 305-307.