(1)
Здравковски, З. Номенклатура на органската хемија - 1. Вовед и име претпочитано од IUPAC. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2014, 33, 308-312.