(1)
Здравковски, З. Номенклатура на органската хемија. 2. Номенклатурани операции. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2015, 34, 399-410.