Петрушевски, В. (2022). Превод/препев на хумористичниот Периоден систем на македонски. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 41(2), 261–265. https://doi.org/10.20450/mjcce.2022.2633 (Original work published December 27, 2022)