Здравковски, З. (2014). Номенклатура на органската хемија - 1. Вовед и име претпочитано од IUPAC. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 33(2), 308–312. https://doi.org/10.20450/mjcce.2014.661