ПЕТРУШЕВСКИ, В. Превод/препев на хумористичниот Периоден систем на македонски. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 261–265, 2022. DOI: 10.20450/mjcce.2022.2633. Disponível em: https://mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/article/view/2633. Acesso em: 4 feb. 2023.