Здравковски, Зоран. 2022. “Годишен извештај за работењето на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија”. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 41 (1). https://mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/article/view/2546.