Здравковски, Зоран. 2014. “Номенклатура на органската хемија - Препораки и имиња претпочитани од IUPAC 2013”. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 33 (2):305-7. https://doi.org/10.20450/mjcce.2014.660.