Здравковски, З. (2014) “Номенклатура на органската хемија - Препораки и имиња претпочитани од IUPAC 2013”, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 33(2), pp. 305–307. doi: 10.20450/mjcce.2014.660.