Здравковски, З. (2014) “Номенклатура на органската хемија - 1. Вовед и име претпочитано од IUPAC”, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 33(2), pp. 308–312. doi: 10.20450/mjcce.2014.661.