[1]
З. Здравковски, “Годишно собрание на СХТМ 2018 година”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 37, no. 1, pp. 101–103, Jun. 2018.