[1]
З. Здравковски, “СХТМ – Годишен извештај за работа и завршна сметка за 2018 година”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 38, no. 1, pp. 133–135, Jun. 2019.