[1]
M. Stefova, “Извештај од натпреварите по хемија за 2019/2020 учебна година”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 39, no. 2, pp. 279–280, Dec. 2021.