[1]
З. Здравковски, “Посета на нобеловецот Дан Шехтман на Македонија”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 42, no. 1, Jun. 2023.