[1]
З. Здравковски, “Посета на нобеловецот Дан Шехтман на Македонија”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 42, no. 1, pp. 135–137, Jul. 2023.