[1]
М. Стефова, “Извештај од натпреварите по хемија за 2022/23 учебна година”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 42, no. 1, Jun. 2023.