[1]
З. Здравковски, “Номенклатура на органската хемија - Препораки и имиња претпочитани од IUPAC 2013”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 33, no. 2, pp. 305–307, Dec. 2014.