[1]
З. Здравковски, “Номенклатура на органската хемија - 1. Вовед и име претпочитано од IUPAC”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 33, no. 2, pp. 308–312, Dec. 2014.