[1]
З. Здравковски, “Номенклатура на органската хемија. 2. Номенклатурани операции”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 34, no. 2, pp. 399–410, Dec. 2015.