[1]
М. Стојановска, “Трет семинар за наставници по хемија од средните училишта”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 35, no. 1, pp. 124–124, Apr. 2016.