Здравковски, З. “Номенклатура на органската хемија - Препораки и имиња претпочитани од IUPAC 2013”. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, vol. 33, no. 2, Dec. 2014, pp. 305-7, doi:10.20450/mjcce.2014.660.