Здравковски, З. “Номенклатура на органската хемија - 1. Вовед и име претпочитано од IUPAC”. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, vol. 33, no. 2, Dec. 2014, pp. 308-12, doi:10.20450/mjcce.2014.661.