This is an outdated version published on 2023-07-01. Read the most recent version.

Преку проектот „Науката и јас“ на Џонсон Мети е обновена студентската лабораторија на институтот за хемија

Authors

Keywords:

Johnson Matthey

Abstract

Со модернизирањето на лабораторијата се подобрени условите за работа со примена на потребните безбедносни системи за заштита и превенција од незгоди. По 55 години, ова е прва студентска лабораторија во која е направена модернизација со замена на работните површини со современ материјал, обновување на водоводната инсталација, интервенција во електричната инсталација итн.

Во реализирањето на обновата на лабораторијата несебично помогна и Природно-математичкиот факултет, Институтот за хемија, а СХТМ ги обезбеди потребниот инвентар, опремата и материјалот за работа, преку помошта добиена од повеќе компании и институции.

References

.

Downloads

Published

2023-06-29 — Updated on 2023-07-01

Versions

How to Cite

Буклески, М. (2023). Преку проектот „Науката и јас“ на Џонсон Мети е обновена студентската лабораторија на институтот за хемија. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 42(1), 129–140. Retrieved from https://mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/article/view/2730 (Original work published June 29, 2023)

Issue

Section

News - Society of Chemists and Technologists of Macedonia