This is an outdated version published on 2023-06-29. Read the most recent version.

Извештај од натпреварите по хемија за 2022/23 учебна година

Authors

Keywords:

Student competitions

Abstract

Со цел да се доближи хемијата до учениците, Секцијата за образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија продолжи со организирање и реализирање натпревари по хемија за основното и средното образование, за што има акредитација од Министерството за образование и наука.

За учебната 2022/23 година натпреварите се одвиваа, како и секоја година, во 3 циклуси, и тоа: општински – на 24 февруари, регионален – на 6 мај, и државен натпревар на 26 мај 2023 година.

References

.

Downloads

Published

2023-06-29

Versions

How to Cite

Стефова, М. (2023). Извештај од натпреварите по хемија за 2022/23 учебна година. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 42(1). Retrieved from https://mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/article/view/2731

Issue

Section

News - Society of Chemists and Technologists of Macedonia