Утре ќе биде поинаку; Science Fiction или предвидувања на иднината во есеите на Светомир Хаџи Јорданов

Ружица Манојловиќ

Abstract


Преглед на есеите на СХЈ

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20450/mjcce.2011.75

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ружица Манојловиќ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.