Номенклатура на органската хемија 3б. Општи правила

Зоран Здравковски

Abstract


Правилата опишани во овој прилог се од општо значење за именување на типови и индивидуални соединенија. За да се добијат од IUPAC претпочитаните називи, како и називите за општа употреба, мора тие строго да се почитуваат.

Во овој дел се обработени следните општи правила:

3.4. нумерирање,

3.5. алфанумерички редослед,

3.6. неалфанумерчки редослед,

3.7. означен водород,

3.8. адукти.


Keywords


номенклатура; органска хемија

Full Text:

PDF

References


Nomenclature of Organic Chemistry: IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013, Henri A. Favre, Warren H. Powell, Eds, Royal Society of Chemistry, London, 2014.

З. Здравковски, Номенклатура на органската хемија. 1. Вовед и име претпочитано од IUPAC, Maced. J. Chem. Chem. Eng. 33 (2), 299–314 (2014).

З. Здравковски, Номенклатура на органската хемија. 2. Номенклатурани операции, Maced. J. Chem. Chem. Eng., 34 (2), p. 399–410, (2015).

З. Здравковски, Номенклатура на органската хемија. 3а. Општи правила, Maced. J. Chem. Chem. Eng., 35 (1), p. 109–115, (2016).

Номенклатура на органската хемија, Секции A, B и C, превод Б. Подолешов, М. Коруноски и З. Здравковски, МАНУ, Скопје, 1986.

З. Здравковски, К. Стојаноски, Номенклатура на органската хемија, според правилата на IUPAC, Гоцмар, Скопје, 1997.

З. Здравковски, К. Стојаноски, Номенклатура на органската хемија, според правилата на IUPAC, второ издание, ПМФ, Скопје, 2003.

Corrections to Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013, Henri A. Favre, Warren H. Powell, Eds, http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bibliog/BBerrors.html

Extension of Rules A-1.1 and A-2.5 Concerning Numerical Terms Used in Organic Chemical Nomenclature (Recommendations 1986), Pure Appl. Chem., 58, 1693-1696 (1986).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Зоран Здравковски

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.