Номенклатура на органската хемија 3б. Општи правила

Authors

  • Зоран Здравковски Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје

DOI:

https://doi.org/10.20450/mjcce.2017.1242

Keywords:

номенклатура, органска хемија

Abstract

Правилата опишани во овој прилог се од општо значење за именување на типови и индивидуални соединенија. За да се добијат од IUPAC претпочитаните називи, како и називите за општа употреба, мора тие строго да се почитуваат.

Во овој дел се обработени следните општи правила:

3.4. нумерирање,

3.5. алфанумерички редослед,

3.6. неалфанумерчки редослед,

3.7. означен водород,

3.8. адукти.

References

Nomenclature of Organic Chemistry: IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013, Henri A. Favre, Warren H. Powell, Eds, Royal Society of Chemistry, London, 2014.

З. Здравковски, Номенклатура на органската хемија. 1. Вовед и име претпочитано од IUPAC, Maced. J. Chem. Chem. Eng. 33 (2), 299–314 (2014).

З. Здравковски, Номенклатура на органската хемија. 2. Номенклатурани операции, Maced. J. Chem. Chem. Eng., 34 (2), p. 399–410, (2015).

З. Здравковски, Номенклатура на органската хемија. 3а. Општи правила, Maced. J. Chem. Chem. Eng., 35 (1), p. 109–115, (2016).

Номенклатура на органската хемија, Секции A, B и C, превод Б. Подолешов, М. Коруноски и З. Здравковски, МАНУ, Скопје, 1986.

З. Здравковски, К. Стојаноски, Номенклатура на органската хемија, според правилата на IUPAC, Гоцмар, Скопје, 1997.

З. Здравковски, К. Стојаноски, Номенклатура на органската хемија, според правилата на IUPAC, второ издание, ПМФ, Скопје, 2003.

Corrections to Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013, Henri A. Favre, Warren H. Powell, Eds, http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bibliog/BBerrors.html

Extension of Rules A-1.1 and A-2.5 Concerning Numerical Terms Used in Organic Chemical Nomenclature (Recommendations 1986), Pure Appl. Chem., 58, 1693-1696 (1986).

Downloads

Published

2017-06-15

How to Cite

Здравковски, З. (2017). Номенклатура на органската хемија 3б. Општи правила. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 36(1), 181–192. https://doi.org/10.20450/mjcce.2017.1242

Issue

Section

News - Nomenclature & Terminology

Most read articles by the same author(s)