Номенклатура на органската хемија. 2. Номенклатурани операции

Зоран Здравковски

Abstract


Во номен­кла­турата на хемиските соединенија се користат следниве операции:

  1. Супститутивна операција
  2. Заменска операција
  3. Адитивна операција
  4. Суптракивна операција
  5. конјуктивна операција
  6. мултипликативна операција
  7. операција на фузија
  8. посени операции при именување на природните продукти.

 


Keywords


Organic nomenclature

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20450/mjcce.2015.853

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Зоран Здравковски

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.