Годишен извештај за работењата на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

Authors

  • Zoran Zdravkovski Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Skopje

DOI:

https://doi.org/10.20450/mjcce.2020.2225

Abstract

Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ) е едно од најстарите здруженија на граѓани во нашата земја формирано непосредно по формирањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Претставува непрофитна организација која се финансира делумно од членарини од своите членови, а најповеќе од донации и котизации за организирање семинари, натпревари, симпозиуми и други научни настани.

Downloads

Published

2021-12-15

How to Cite

Zdravkovski, Z. (2021). Годишен извештај за работењата на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 39(2), 271–273. https://doi.org/10.20450/mjcce.2020.2225

Issue

Section

News - Society of Chemists and Technologists of Macedonia

Most read articles by the same author(s)

> >>