Годишен извештај за работењата на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

Zoran Zdravkovski

Abstract


Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ) е едно од најстарите здруженија на граѓани во нашата земја формирано непосредно по формирањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Претставува непрофитна организација која се финансира делумно од членарини од своите членови, а најповеќе од донации и котизации за организирање семинари, натпревари, симпозиуми и други научни настани.

Full Text:

PDF PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Zoran Zdravkovski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.