Годишен извештај на СХТМ

Authors

  • Zoran Zdravkovski Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

Abstract

Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ) е едно од најстарите здруженија на граѓани во нашата земја, формирано непосредно по формирањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Претставува непрофитна организација која се финансира делумно од членарината на своите членови, а најмногу од донации и котизации за организирање семинари, натпревари, симпозиуми и други научни настани.

Downloads

Published

2021-12-20

How to Cite

Zdravkovski, Z. (2021). Годишен извештај на СХТМ. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 40(2), 345–347. Retrieved from https://mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/article/view/2442

Issue

Section

News - Society of Chemists and Technologists of Macedonia

Most read articles by the same author(s)

> >>